Tagataust
Tagasi

Sündmused, mis teaduse ja meedia kokku toovad, tekivad kas teadlase enda algatusel või saavad alguse ajakirjaniku pöördumisest.

Teadusprojekt, avastus, publikatsioon ja konverents - need on teemad, mille meedias ilmumisele saab tõuke anda teadlane. Ning vastupidi: teadlase osalemine ühiskondlikus debatis ning kriisi, katastroofi või õnnetuse kommenteerimine - neisse teemadesse kaasab teadlase sagedamini ajakirjanik. Käesolev veebileht on loodud selleks, et olla teadlasele igas võimalikus tüüpolukorras abiks meediaga suhtlemisel. Räägime ka sellest, miks on teadlasel kasulik meediaga koostööd teha.